help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/08/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/08/2006
Pagina:40922
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 2: uitwerking: datum van de ingetrokken akte: 10/06/2006

Periode van geldigheid van 10/06/2006 tot ...