help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Ministerraad (die de grondwettelijke macht van de Koning uitoefent) van 1 augustus 1993 (betreffende het formulier van tenuitvoerlegging van de arresten, vonnissen, beschikkingen, rechterlijke bevelen of akten die dadelijke tenuitvoerlegging medebrengen van toepassing tot de eedaflegging van de nieuwe Koning)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/08/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1993
Pagina:17621
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van ondertekening

Overgangsbepalingen: art. 2

Periode van geldigheid van 01/08/1993 tot 08/08/1993
Opmerkingen Opschrift: de woorden tussen haakjes werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.