help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 december 1952 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1929 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de vaststelling van de wedden der leden van het onderwijzend en administratief personeel der Rijksinrichtingen voor middelbaar onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/1953
Pagina:281
  • 19/01/1953 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 2778