help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/2006
Pagina:36570
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking voor de bepalingen met betrekking tot het bestrijdingsmiddel MANEB/MANCOZEB/METIRAM/PROPINEB/ZINEB
27/07/2006 voor de bepalingen van artikel 1, 1°, en voor de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen CARBOFURAN en DIQUAT
15/09/2006 voor de bepalingen van artikel 1, 2°, en voor de bepalingen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen BENOMYL, CARBENDAZIM en THIOFANAAT-METHYL


Periode van geldigheid van 26/07/2006 tot 01/09/2008