help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 1 augustus 1990 - Nummers 9, 2° en 13, 2° en 5° van de Algemene Onderrichtingen van 19 maart 1981 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, de vaststelling van de bedrijfsveranderingen en de afgifte van de identiteitskaarten en -stukken (BS 02/04/1981), gewijzigd bij de omzendbrief van 28 februari 1989 (BS 09/03/1989) - Wijziging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/08/1990
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1990
Pagina:16503
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld