help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 april 1952 tot wijziging van de besluiten van de Regent van 21 juni 1946 en 26 april 1946 die betrekking hebben op de uitvoering onderscheidenlijk van de wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties aan de vijand, en van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/1952
Pagina:3261
Advies van de Raad van State 2804