help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 mei 1951 tot aanvulling van het besluit van de Regent van 16 juni 1949 houdende toekenning van de vergoeding voor het dragen van de dienstkleding en het kosteloos uitdelen van uitrustingsstukken aan zekere reeksen agenten van het Bestuur van Zeewezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1951
Pagina:5760
Advies van de Raad van State 1678