help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 juli 1991 waarbij sommige personeelsleden van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst toegang wordt verleend tot het Rijksregister van natuurlijke personen (RRNP)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/08/1991
Pagina:18268
Advies van de Raad van State 20579
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/09/1991 tot ...