help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 maart 2006 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 87 van 25 januari 2006, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" (basis 1996 = 100) naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/04/2006
Pagina:20226
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/01/2006

Periode van geldigheid van 30/01/2006 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 25/01/2006