help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief RO/2005/01 van 23 december 2005 betreffende de beleidsmatige herbevestiging van de gewestplannen in het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/12/2005
Numéro: RO/2005/01
Nature de l'acte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/01/2006
Page:3010
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld

Remarques De besluiten van de Vlaamse Regering strekkende tot herbevestiging van de gewestplanbestemming voor wat betreft de agrarische gebieden, de natuur- en reservaatgebieden, de bosgebieden en overige gebieden, worden niet opgenomen in deze databank.