help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wijzigingen van 13 juli 2004 van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht "De Post"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2004
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/10/2004
Pagina:70166
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/10/2004 tot 17/01/2006
Opmerkingen Nieuwe geconsolideerde versie van de statuten zonder vermelding van de wijzigingen

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 21/09/2004