help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 486 van 31 december 1986 betreffende de werking en de werkingsmiddelen van het Fonds voor industriële vernieuwing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1986
Nummer: 486
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/1987
Pagina:608
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17763
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 14