help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 mei 1973 houdende goedkeuring van de overeenkomst van 9 mei 1968 tussen de Staat en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en van haar aanhangsel van 24 maart 1969 inzake de toekenning van kredieten aan ondernemingen die in moeilijkheden verkeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/05/1973
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/1973
Pagina:8965
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking