help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 22 februari 2005 tot wijziging van het besluit van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en van het besluit van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de beursvennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/2005
Aard van de akte: Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/12/2005
Editie:2
Pagina:52339
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het ministerieel besluit ter goedkeuring ervan" (art. 3): Vanaf de boekjaren die aanvangen op 1 januari 2005 of daarna.

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot 01/01/2007
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
MBFO 17/10/2005