help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 juli 2005 houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/2005
Editie:2
Pagina:45466
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot 31/12/2005