help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 november 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1969 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de sociale diensten en de administratieve secretariaten bij de jeugdrechtbanken en de jeugdbeschermingscomités en van het koninklijk besluit van 28 mei 1973 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van de buitendiensten die onder de Dienst voor jeugdbescherming ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/11/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/1975
Pagina:466
Advies van de Raad van State --