help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de tarifering van de aangeboden diensten, in het kader van de promotie, de distributie en dienstverlening aan de gebruikers van het product Brussels UrbIS door het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1994
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1994
Pagina:32059
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking