help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 1 oktober 1992 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43bis van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van personeelsleden van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende medische Hulp die éénzelfde trap van de hiërarchie vormen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/10/1992
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/05/1994
Pagina:14312
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/05/1994

Periode van geldigheid van ... tot 01/10/1992