help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 17 december 1992 van de wijze van toekenning van terugvorderbare voorschotten zonder interest aan het Woningfonds van de Gezinnen van het Brusselse Gewest ten laste van de begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1992
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/1993
Pagina:6543
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992