help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 maart 2002 houdende instemming met de Bijlage V en met het Aanhangsel 3 bij het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan (Parijs, 1992), gedaan te Sintra op 23 juli 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/09/2005
Pagina:41312
Advies van de Raad van State 30946
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/10/2005 tot ...