help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto

Citeertitel: "REG-decreet"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/04/2004
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/2004
Editie:2
Pagina:51463
Advies van de Raad van State 35395
Inwerkingtreding / Uitwerking Artikelen 1, 2 en 16 tot en met 38: 23/06/2004
Artikelen 5 tot en met 15: 23/02/2007 (BVR 12/01/2007 BS 23/02/2007, p. 8891)

Periode van geldigheid van 23/06/2004 tot 31/12/2010