help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 september 1975 waarbij voor sommige ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor het bont en kleinvel ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/09/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/1975
Pagina:12492
Advies van de Raad van State 12367
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1975

Periode van geldigheid van 01/07/1975 tot ...
Opmerkingen Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.