help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 februari 1953 houdende goedkeuring van het Akkoord betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden en van de Bijlage, ondertekend te Parijs, op 27 juli 1950


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/1953
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/1953
Pagina:2454
Advies van de Raad van State 2994