help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 maart 2005 tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/03/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/05/2005
Editie:1
Pagina:21914
Advies van de Raad van State 37625
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Behoudens artikel 2, 3°, voor wat betreft de vervanging van het woord « dertig » en de opheffing van de tweede zin, 4° en 5°, die slechts van toepassing zijn op de aanstellingen die geschieden na haar inwerkingtreding.

Periode van geldigheid van 10/05/2005 tot ...