help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/1874
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/1874
Pagina:1165
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/05/1874 tot ...
Opmerkingen Art. 48, tweede lid, van de W 20/07/1990 vervangt het opschrift van deze wet door het volgende opschrift: "Wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis". Teneinde een dubbel gebruik te vermijden werd de analyse van deze wet uitgevoerd op de fiche met betrekking tot de "Wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis".