help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 21. März 2005 zur Zustimmung zum Rahmenabkommen der Weltgesundheitsorganisation
zur Eindämmung des Tabakgebrauchs, verabschiedet am 21. Mai 2003 in Genf

Decreet van 21 maart 2005 houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie tot inperking van het tabaksgebruik, gedaan te Genève op 21 mei 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2005
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/2005
Pagina:19702
Advies van de Raad van State 37808
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/05/2005 tot ...