help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 juni 1982 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken, en van de Bijlage, opgemaakt te New York op 10 december 1976 en opengesteld voor ondertekening te Genève op 18 mei 1977


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/10/1982
Pagina:11473
Advies van de Raad van State 13133
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking