help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 21. März 2005 zur Billigung des Kooperationsabkommens zwischen dem Föderalstaat, den
Gemeinschaften, der gemeinsamen Gemeinschaftskommission, der französischen Gemeinschaftskommission
und den Regionen für eine globale und integrierte Drogenpolitik, abgeschlossen am 2. September 2002

Decreet van 21 maart 2005 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en de Gewesten voor een globaal en geďntegreerd drugsbeleid, gesloten op 2 september 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2005
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/2005
Pagina:19701
Advies van de Raad van State 35682
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/05/2005 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 02/09/2002