help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 februari 2005 - Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik - Goedkeuring van het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) bundel 6.1.1.


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/02/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 09/03/2005
Editie:1
Pagina:9751
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.