help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 februari 2005 tot wijziging van de wetten van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht, 27 december 1961 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht en 12 juli 1973 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/2005
Editie:2
Pagina:9059
Advies van de Raad van State 37529
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Artikel 3: 02/05/2005 (KB 07/04/2005)

Periode van geldigheid van 14/03/2005 tot ...