help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 mei 1985 betreffende het kledingsfonds van het paramedisch, technisch en bewaarderspersoneel van de strafinrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/1985
Pagina:9614
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1986

Periode van geldigheid van 01/01/1986 tot 01/01/2005