help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 mei 1921 tot goedkeuring van de Overeenkomst gesloten op 4 oktober 1920 tussen België en Oostenrijk, betreffende de wijze van toepassing van afdeling III van deel X (Economische Bepalingen) van het Verdrag ondertekend te Saint-Germain, op 10 september 1919


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/1921
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/1921
Pagina:5225
Advies van de Raad van State --