help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van het aanwendingspercentage inzake de onderwijsvoorrang voor migranten in het gewoon kleuter- en lager onderwijs en het voltijds secundair onderwijs van de eerste graad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/1991
Pagina:20387
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1991

TT schooljaar 1991-1992

Periode van geldigheid van 01/09/1991 tot 31/08/1992