help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bericht van 15 februari 2005 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit - Sector directe belastingen - Bericht aan de kleuter- en lagere scholen betreffende de aftrek van de uitgaven voor kinderopvang


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/2005
Aard van de akte: Bericht van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/2005
Pagina:5181
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld