help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Verordening nr. 93/04 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 17 december 1993 houdende opening van voorlopige kredieten voor de maanden januari, februari en maart die in mindering komen van de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het dienstjaar 1994


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 17/12/1993
Numéro: 93/04
Nature de l'acte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 03/03/1994
Page:5250
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/1994

TT 1994

Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.