help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 december 2004 tot vaststelling van de voorschriften van de bewijsvoering alsook de regels van rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van artikel 1409, § 1, vierde lid en § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2004
Editie:5
Pagina:87426
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 37876
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: oorspronkelijk, datum van bekendmaking van het formulier (art. 10 voor vervanging); uitgesteld tot twee maanden na de bekendmaking in het BS van het in artikel 1 bedoelde formulier waarvan het model bepaald is door de minister van Justitie (art. 10 zoals vervangen).

Het besluit tot vaststelling van het voornoemde model is een MBFO 23/11/2006 (BS 30/11/2006).Periode van geldigheid van 30/01/2007 tot ...