help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van niveau 2 bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/09/2004
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/2004
Pagina:77037
Advies van de Raad van State 37501
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2002
Artikelen 8 en 13, 2° en 4°: 01/01/2002
Artikelen 14 en 15: 26/09/2002
Artikel 13, 3°: 01/12/2002


Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot 31/12/2013