help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 maart 2008 tot uitvoering van artikel 423 van de programmawet (I) van 24 december 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/2008
Pagina:17760
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 42953
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2008

Overgangsbepalingen: art. 11

Periode van geldigheid van 01/05/2008 tot ...