help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de artikelen 132 en 143 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de tenlasteneming van bepaalde personen ouder dan 65 jaar


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/2004
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/2004
Pagina:58941
Advies van de Raad van State 36936
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2005 ("vanaf aanslagjaar 2006")

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot ...