help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 december 1990 tot vaststelling van de modaliteiten van overdracht van bepaalde personeelsleden van het Wegenfonds aan het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur - Sector Openbare Werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/1991
Pagina:1460
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1990