help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1984 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - (kader, ambtenaren)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/1990
Pagina:23029
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1990