help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 oktober 2003 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van het Fonds voor beroepsziekten en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde instelling bij de
openbare instellingen van sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/2004
Editie:1
Pagina:9506
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 34678
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2003

Periode van geldigheid van 01/01/2003 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 11/12/2002