help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de directeur-generaal van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van 2 oktober 2002 houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met de vestiging en invordering van de onroerende voorheffing


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 02/10/2002
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Avis du Conseil d'Etat --
Période de vigueur du ... au 10/11/2003
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.