help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 30. Juni 2003 über dringende Massnahmen im Unterrichtswesen 2003

Decreet van 30 juni 2003 houdende dringende maatregelen inzake onderwijs 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2003
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/2003
Editie:1
Pagina:49408
Advies van de Raad van State 35058
Inwerkingtreding / Uitwerking Artikelen 1 tot 22, 31 tot 33, 35, 36, 39, 40, 42 tot 46: 01/09/2003
Artikelen 23 tot 30: 01/09/2001
Artikel 34: 01/09/2002
Artikel 37: 01/07/2003
Artikel 38: toepasselijk op de aanvragen ingediend vanaf het academisch jaar 2003-2004
Artikel 41: 24/03/2003

TT : art. 12 tot 17 en 21 : 01/09/2003 - schooljaar 2004-2005 ; art. 18 tot 20 : 01/09/2003 - schooljaar 2006-2007

Periode van geldigheid van 01/09/2001 tot ...