help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 september 1990 betreffende het slaan van in ECU uitgedrukte tweekleurige muntstukken, jaartal 1990 en 1991


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1990
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1990
Pagina:17043
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen KB 26/11/1998, art. 1:
De in uitvoering van dit besluit uitgegeven muntstukken houden op wettelijk gangbaar te zijn op 01/01/1999