help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 juli 1937 houdende vaststelling ten aanzien van de compensatiekassen, wier leden voor het merendeel het bedrijf van ondernemer van bouw- en publieke werken of dit van laden en lossen, stouwen en vervoeren van goederen in zeehavenplaatsen uitoefenen, van bijzondere regelen wat betreft het berekenen zo van de bijdragen als van de uitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/07/1937
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/08/1937