help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 maart 2003 houdende instemming met het Verdrag nr. 132 betreffende vakantie met behoud van loon (herzien in 1970), aangenomen te Genève op 24 juni 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2003
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/07/2003
Editie:1
Pagina:38769
Advies van de Raad van State 33818
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/08/2003 tot ...