help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 februari 1976 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 10 november 1971, genomen in toepassing van het koninklijk besluit van 9 september 1969 tot inrichting van een bekwaamheidsgetuigschrijft voor het onderwijzen in de gesubsidieerde inrichtingen voor het muziekonderwijs (Frans taalstelsel)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1976
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/09/1976
Pagina:11594
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1976