help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 oktober 1977 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 4 december 1972 waarbij het voordeel van de wet 19 juli 1971, betreffende de toekenning van studietoelagen en -leningen wordt uitgebreid tot sommige categorieën van buitenlandse leerlingen en studenten die in België verblijven en er onderwijs volgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1978
Pagina:1334
Advies van de Raad van State U - D