help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 december 2002 houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2002
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/04/2003
Editie:3
Pagina:22128
Advies van de Raad van State 33510
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/05/2003 tot ...